Моите дейности

Контент маркетинг
Съосновател съм на дигитална агенция „Нетика“ и отговарям за направление „Бизнес блогове и социални мрежи“
Журналист

Автор съм на статии в областта на иновациите, предприемачеството и успяващите хора в България.

Блогър
Публикувам авторски статии в личния си блог, Мама Нинджа, Майко мила, Свободна практика и др.
Бизнес събития и PR

Организирам бизнес събития от различен мащаб и осигурявам комуникационното им обслужване.

Информация за контакт:

Свържете се с мен:

гр. София 1407
бул. Джеймс Баучър №91, офис 3
Дигитална агенция Нетика
+359 88 505 0729
mtsaneva@netica.bg

Напишете ми съобщение: