Услуги

Създаване на журналистически материали и маркетинг текстове

Авторски и по поръчка текстове и блог статии за Вашия бранд, организация, кауза

Създаване и управление на блогове

Авторски и по поръчка интервюта за печатни медии, радио, подкаст и видео формат

Таргетирани и тематични блог статии за mayatsaneva.com

Поддържане на социални медии и на онлайн общности

Създаване и разпространение на прессъобщения

Управление на новинарски медии

Създаване и управление на комуникационни кампании

Авторски и по поръчка интервюта за печатни медии, радио, подкаст и видео
формат

Създаване и управление на стратегии за маркетингово съдържание

Работя с фирми, с неправителствени организации, с отделни лица.

ОПИТ

Работя на български и на английски език в следните области: предприемачество и
иновации, образование и технологии, социални каузи и доброволчество, активно
гражданство, родителство – от сериозната и от смешната му страна, грижа за себе
си, среда за игра и спорт, приказки и стихове.

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

Съавтор и автор, редактор на книги съм. Спазвам срокове, поставени от клиента,
работя с предварително одобрение на материалите, изпращам резултати след
проведени кампании. Регистрирана съм като самоосигуряващо се лице.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЧЕТЕТЕ В LinkedIn ПРОФИЛА МИ


https://www.linkedin.com/in/mayatsaneva/ ⟶