ВИДЕО: Популяризация на роботиката в България – Робо Дни 2020 – Онлайн форум по образователна роботика

Без категория