Палтото й е топло, а роклята – копринена. Пристъпва леко, а снегът попива… всяка крачка, всеки дъх с ухание на пролет. Палтото й е бяло, а роклята – червена. Сбогува се с любов със зимата. Пристъпва леко, а снегът се стапя… готов да стане локва. Локва – огледало за нова пролет суета.